Места за отдих и спане

Места на които можете да преспите:                  Места за хранене:
  1. Хотел Ерма, град Трън.                              1. Механа Ерма- Пеина воденица
  2. Комплекс Горочевци.                                2. Механата в комплекс Горочевци
  3. Къща за гости Зелениград.                      3. Ресторантът на хотел Ерма
  4. Къща за гости хижа Бор.                           4. Гостилница  – под общината.
  5. Светещата къща                                          5. Рибарникът в махала Богойна.