Разрешение за проучване в площ “Завала”

На 07.10.2016 г. Министерство на енергетиката е издало разрешение за проучване на подземни богатства – метални изкопаеми, в площ “Завала”, на огромна територия от 124 кв.км. Потенциалната зона за добив на метални изкопаеми включва части от общините Трън, Брезник, Драгоман и Сливница. От Трънско в площта попадат селата Филиповци, Врабча, Проданча, Бутроинци, Мракетинци и Парамун.
%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-1
%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%b4%d0%b2