Разрешение за проучване в площ “Тумбата”

На 17.06.2014 г. Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни погатства – метални полезни изкопаеми, в площ Тумбата. Площта припокрива и разширява територията от предложението на Евромакс за участък “Трън север” и обхваща по-голямата част от Руй планина.
%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0
%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b2