Демографията на Трънско
Новини, Позиция

Демографията на Трънско

Заинтригувани от публикация в “медия”, имаща претенции да отразява събитията в община Трън, решихме да погледнем по-подробно статистическите данни.

Актуалните към момента данни показват, че сравнено с общата картина в страната и с някои близко разположени общини, демографското състояние на община Трън е в пъти по-добро. Такова е и съпоставено с доста от по-далечните общини – като например община Панагюрище, която за последните 6 години има над 4 пъти по-висок отрицателен прираст от Трънско. Намаляването на жителите там е с 7,5711 процента.

През настоящото десетилетие община Трън е намаляла от 4086 на 4011 човека или това прави 1,8355 процента. За същия период, общо за България, отрицателният прираст е 3,0757. По-големите общини от областта – Перник и Радомир намаляват съответно с 6,1886 и 8,2013 процента, а съседните Драгоман и Сливница с 7,4548 и 5,8288 процента.
През разглеждания период в общината са се заселили 957 човека, а са се изселили 526.

Данните са взети от сайта на Националния статистически институт: