Туристически обекти

Туристически обекти, манастири и спиращи дъха местности в община Трън:

Ждрелото на р. Ерма                                                       Царева църква

Врабчански водопад                                                       Драговско врело

Ерулски манастир                                                            Пенкьовски манастир        

Музей на Бусинската керамика                                    Музей на киселото мляко        

Реяновски манастир                                                        Скален параклис св. Петка

Трънски манастир                                                            Филиповска пещера

яз. Ярловци                                                                         Зелени вир