Царева църква

Свали
 
Царева църква е средновековен скално- култов комплекс. Над с. Зелениград и в подножието на Руй се намира известната в района Зеленоградска скала. На западната страна на скалния масив наречен Шильи камик, отвесно спускащ се няколко десетки метра, през Средновековието е изсечена малка църква известна като Царева църква. В близост с нея в местноста Тупи камик е изсечена и малка килия, позната под името Цветаново ижле.Антропоморфните и зооморфните форми при скалните масиви Шили и Тупи камък и скално изсечените елементи като ниши и стъпала в скалите предполагат тези съоръжения да са били с някаква култова предназначеност още в праисторическите времена и впоследствие да са преизползвани като светилище от местните древнотракийски племена. На върха на скалния масив Шильи камик има следи от друго култово съоръжение използвано в дълбока древност. Двата скални паметника са лесно достъпни, до тях се стига по маркирани съответно жълто и зелено трасе.