Ждрелото на река Ерма

 

Ждрелото на река Ерма се намира на 4 км североизточно от гр. Трън по поречието на реката. Разположено е в землището на с. Ломница, но е известно като Трънското ждрело. Ждрелото на река Ерма представлява тесен скален пролом между две отвесни скали високи по около 200 m. В най-тясната част ждрелото е широко около 10 и дълго стотина метра. Водата е образувала бързеи и малки водопади. От ждрелото започва Трънската екопътека, която е с дължина 13 km и достига до с. Банкя и Ябланишкото ждрело. Преминава се през два тунела, издълбани в скалите в началото на XX в. По протежението на цялата пътека има високи скали с интересни форми. Екопътеката на места преминава на метри от границата със Сърбия. Ждрелото е част от 100-те национални туристически обекта.

 

Карта на туриста