Ерулски манастир

 
Ерулски манастир “Света Троица”, известен и като Душински  се намира в подножието на Ерулска планина, чийто най-висок връх е Големи връх със своите 1481 м.  Северозападно от село Душинци и на около 4км. и югозападно от село Ерул.
От някогашният манастир сега е запазена само църквата. Архитектурата й е характерна за периода от XI-XIV век, продължение е на типично строителство, датиращо от ранновизантийската епоха.
Опростената геометрия явно е търсена от нейните строители, защото местонахождението й (църквата просто се е сгушила и притаила сред високите буки) потвърждава това.
 Върху вградения камък в стената е отбелязана и годината на строителството (или на възстановяването) на църквата „Света Тронна” (1892 г.) , а е била осветена през 1900 г.Вдясно от входа се намира мраморна плоча – възспоменание за героичното минало на този край. Над входната врата на църквата се намира икона на Св. Троица.
На няколко метра пред централния вход се извисяват две вековни дървета, ясен и бук, които са засадени може би преди повече от 900 години.
 
Карта на туриста