Обществено полезна дейност

Да изчистим България заедно-16.09.2017, почистване на Ждрелото.
Община Трън, нови табели.
Почистване пътеката Банкя- Богойна
Нова пътека до връх Руй и Шили Камик, Зелениград
Маркиране и почистване на пътеката към Големи Връх, Ерулска
ВАЖНО за Трънската екопътека.
Изкачване на връх Страж в подкрепа на Трънската природа.