ТУРИЗЪМ

Селския туризъм в България, придобива все по-големи размери. На тази страница ще ви държим в течение за всеки възможен туризъм на територията на община Трън, както и за всички дейности свързани с него.
 
Карта на туриста
Предстоящи събития.
Обществено полезна дейност
Пътеписи