ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

Пред община Трън има два пътя за развитие. Първият е да продължи да бъде екологично чист район и да привлича инвестиции в земеделието, туризма и животновъдството. В тази насока е необходима по-активна работа от страна на общината, която би осигурила дългосрочно и устойчиво икономическо развитие. Вторият вариант е да се пренасочи към минната индустрия, с което ще се постави под риск природата и здравето на хората и ще се  стопира развитието на остналите отрасли, които няма да могат да се възстановят дълги години след приключването на добива.