Декларация от Костадин Коев, кмет на община Велинград
Новини, Туризъм

Декларация от Костадин Коев, кмет на община Велинград

Декларация1
ДЕКЛАРАЦИЯ
С настоящата декларация общинска администрация – Велинград, в лицето на кмета на община Велинград д-р Костадин Коев изразява своята подкрепа за “Гражданска инициатива за запазване на община Трън като екологично чист регион” в усилията на същата по отношение на опазването на чистата околна среда на територията на община Трън и недопускане развитието на миннодобивни дейности в района.
С настоящата декларация заявяваме категоричната си позиция, че запазването на чиста природна среда, включително води, почви, растителност и животински свят е фундаментална предпоставка за дългосрочното развитие на всеки един регион и неговите жители. В съвременните условия, когато природната среда е подложена на все по-голям натиск, ние сме задължени в името на бъдещите поколения, да направим всички необходими усилия, така че да съхраним чистата природа и по този начин да гарантираме здравословен живот и благоденствие за нас и нашите деца.
Именно поради тази причина в рамките на последните две години общинска администрация Велинград и голяма част от жителите на общината нееднократно заявиха своята категорична позиция относно запазването на община Велинград, като екологично чист регион. Ние подкрепихме и продължаваме да подкрепяме местната гражданска инициатива, както по отношение на публичност, така и чрез документална обосновка на действията, целящи недопускането на добив на волфрамови руди на територията на общината.
Още веднъж заявяваме своята подкрепа за вашите действия и ви пожелаваме успех в нелекия, но важен път, по който сте поели!
С уважение,
д-р Костадин Коев,
кмет на община Велинград

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *