Институции

Чистотата на река Ерма

Басейнова дирекция Плевен: “Повърхностно водно тяло от поречие Ерма, с име Ерма. Екологичното и химичното състояние на водното тяло са оценявани в добро състояние”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *