ТУКА – ИМА, ТУКА – НЯМА
Позиция

ТУКА – ИМА, ТУКА – НЯМА

Тези дни Българската минно-геоложка камара цитира извадки от писмо на министъра на енергетиката, разпространено и в някои медии, в което се казва, че „понастоящем в района на гр.Трън няма находища с регистрирани запаси на уран“. Изпълнителният директор на Българската минно-геоложка камара инж. Иван Андреев от своя страна заяви: „Достоверността на посочения факт и източникът на информация са гаранция за неговата истинност. С неговото оповестяване става пределно ясно, че една от многото манипулативни тези на противниците на проекта – Инициативен комитет  „За запазване на община  Трън като екологично  чист регион“ – е разбита окончателно.“
Тезата обаче нито е теза, нито пък е Инициативен комитет  „За запазване на община  Трън като екологично  чист регион“. Има факти и документи:

1. „Държавен вестник”, бр. 39 от 7.IV.1994 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 29 МАРТ 1994 Г. ЗА ПОЕТАПНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА УРАНОВА СУРОВИНА

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

П О С Т А Н О В И:

Чл. 1. (1) Прекратява уранодобивната дейност в търговските дружества: “Редки метали” ЕООД Бухово, “Тракия РМ” ЕООД, с.Момино село, “Подземно строителство” ЕООД Бухово, “Геостройкомплект” ЕООД с.Калековец, “Георесурс” ЕООД Симитли, “Балкан” ЕООД с.Церово, “Злата” ЕООД Трън, “Звезда” ЕООД с.Елешница, “Георедмет” ЕООД Бухово.

(3) Утвърждава график за началните и крайните срокове за техническа ликвидация на рудници и участъци от уранодобива съгласно приложението.

Приложение към чл. 1, ал. 3

График за началните и крайните срокове за техническа ликвидация на рудници и участъци от уранодобива:

Рудник “Злата” ЕООД Трън, участък “Ямка”, край за техническа ликвидация – 31.ХII.1995 г.

2. Доклади от изследвания за съдържание на уран в находище Трън „Юг“ от Национален геоложки фонд на Министерството на енергетиката на Република България с номер XXII – 3376 827:

стр. 48 – 68: “Тези гама аномалии и минерализации трасират явно перспективни в ураново отношение структури, което се потвърждава от предишните изследвания, сондажи и минни работи в района.”

стр. 92 – 130: ” Рудопроявление ”Злата” – ”Главна жила”, “Урановото орудяване в дълбочина е привързано към главната кварц-сулфидна жила. Най-високите концентрации на уран са в залбандите на жилата, а така също и в разломите, които я секат.”

“В пределите на “главна жила” се наблюдават 8 уранови тела на дълбочина 120 до 150 м….”

стр. 98 – 138 Изводи и препоръки: 1. “Радиометрично и ураново орудяване “Злата” се явява ПЕРСПЕКТИВНО и заслужава по-нататъшно изучаване в дълбочина…”

“….10 рудни тела с редово и богато ураново орудяване…”

Доклад 2 от 1993 г.

Страница предпоследна: ” Значими в рудоносно (златно, полиметално и ураново) отношение са тектонските възли на пресичане на основни нарушения (у-к ”Ерул”) ….”

„УСТАНОВЕНИ СА РУДНИ И ПРОМИШЛЕНИ СЪДЪРЖАНИЯ НА ЗЛАТО, СРЕБРО, УРАН И ДР. ЕЛЕМЕНТИ“

3. Карта от Национален геоложки фонд на Министерството на енергетиката на Република България, към доклад с номер XXII – 3376 827, на която са нанесени и обозначени намерение гнезда с наличие на уран.

4. Протокол №303 на фирма ДИАЛ към 28.10.1994 г. за участък „Ямка“, мина „Злата“: „Резултатите от лабораторните анализи на водните проби показват, че дренажните води от щолна №92, щолна №90 и щолна „стара главна“ са с наднормени съдържания на радий. Носител на замърсявания от радий е и р. Пръвна.“

5. Изпълнителна агенция по околна среда, годишен доклад за състоянието на околната среда в България, 1998 г.:

„За “Злата” ЕООД, пробите от отвала на щолната на мина “Злата” показват стойности на специфичната активност на естествените радионуклиди, надвишаващи до 8 пъти характерните за района. В дънната утайка на р. Пръвна на 1 км след щолната е измерена специфична активност по уран-238 – 210 Bq/kg, по радий-226 – 170 Bq/kg. Водата, изтичаща от щолната, е с повишена обща бета активност – до 3.310 Bq/l, което води до радиационно замърсяване на р. Пръвна – общата бета активност на 1 км след обекта е до 2 пъти над ПДК.”

6. Община Трън, задание за стратегически документ: плановото задание, т.3.5. „Полезни изкопаеми“ :“В общината се намират малки количества от злато, сребро, уран, барит и варовик.“

Длъжни сме да заявим, че това е опасна игра на Българската минно-геоложка камара, която излага на риск както самото инвестиционно намерение, така и здравето и живота на много хора. Излага на опасност не само местното население, но и миньорите, които ще бъдат спуснати да работят там. Дали това е известно на семействата им, на майките и бащите на тези момчета? На техните съпруги и деца? Защото уранът не се намира в коридорите и регистрите на министерствата, а е заровен в земята на Трънско. Оправдан ли ще бъде рискът от обещаните високи заплати?
Спекулирането с термина „находища с регистрирани запаси на уран“ отклонява вниманието на обществото от факта, че в териториите, предвидени за открит рудодобив, има уран. С това изявление авторитетът и доверието към тази камара бяха напълно унищожени и се потвърдиха нашите опасения, че се прави опит да бъдем заблудени и излъгани. На кого да вярваме? На „Държавен вестник”, на Национален геофонд, на Държавен архив и Община Трън или на думите на инвеститора, скрити зад гърба на Българската минно-геоложка камара?
Инициативен комитет  „За запазване на община  Трън като екологично  чист регион“
Трънско културно-просветно дружество “Руй”

One Comment

 1. НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА УРАН В ТРЪНСКИЯ РЕГИОН НЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩ ФАКТОР ЗА ОТВАРЯНЕ НА МИНА ЗЛАТА…, А БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТДАВНА СА СВАЛИЛИ ДОВЕРИЕТО СИ ОТ ТАЗИ КОРУМПИРАНА ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ, МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА !
  БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НЕ ЗАЧИТАТ И ЖАЛКИТЕ ПЛЕДОАРИИ НА ОРАТОРИ ОТ РОДА НА КАРОЛЕВ, ЗАЩОТО
  НЕГОВОТО ДЕЖУРНО КОРПОРАТИВНО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ОБСЛУЖВА САМО И ЕДИНСТВЕНО ДОБРОТО МУ ПРЕЖИВЯВАНЕ, НО НЕ И НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС !
  В МОМЕНТА Е ПОВЕЧЕ ОТ ЯСНО, ЧЕ ПО СЪЩЕСТВО СМЕ СВИДЕТЕЛИ НА
  ПОРЕДНИТЕ ЦИНИЧНИ СПЕКУЛАЦИИ В ДЪРЖАВАТА !
  НАГЛАСАТА НА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ТРЪН, ЧЕ ЩЕ ДОСТИГНЕ ДО “РЕНЕСАНСА”, АКО СЕ СЪГЛАСИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА МИНА “ЗЛАТА” Е ЖАЛЪК ТЕАТЪР НА АБСУРДА ! В ТАЗИ ВРЪЗКА МОГАТ ДА ПРЕГЛЕДАТ БРОЯ НА БЕЗРАБОТНИТЕ В ГРАД БРЕЗНИК И НАМЕРЯТ ОТГОВОРА ЗА СЕБЕ СИ, ЗАЩО НА БРЕЗНИЧАНИ НЕ ИМ ПОМАГА ЗЛАТОДОБИВА !
  ПРЕДВИД НА ТОВА, ЧЕ ПРОБЛЕМА НЕ ЗАСЯГА САМО ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАД ТРЪН, А И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕГО СЕЛА В СЛУЧАЙ ЧЕ МИНАТА БЪДЕ ПРИВЕДЕНА В РАБОТЕН РЕЖИМ И РАДИАЦИЯТА, ШУМА, КИСЕЛИННИТЕ ДЪЖДОВЕ, И ТОТАЛНОТО НАРУШАВАНЕ НА РАВНОВЕСИЕТО В ОБРАБОТВАНИТЕ ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ, ЩЕ ДОВЕДАТ ДО ТЕЖКИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ И НЯМА КАК ДА СЕ ОГРАНИЧАТ САМО В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАДА, НИЕ ОСТАВАМЕ С ИЗОСТРЕНО ВНИМАНИЕ И С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДEЙСТВИЯ СРЕЩУ ЗАДАВАЩОТО СЕ ПОРЕДНО БЕЗОБРАЗИЕ И ПРЕДАТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ !
  НЕКА ОЩЕ ОТ СЕГА ДА ЗНАЯТ, КАКТО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ГРАД ТРЪН, ТАКА И ОБЛАСТНАТА УПРАВА НА ГРАД ПЕРНИК, ЧЕ ТОЗИ ПРОБЛЕМ ПО СЪЩЕСТВО Е ИЗВЪН РАЗПОРЕДБИТЕ НА ПРОВАЛИЛАТА СЕ ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ “МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА”, КОНТРОЛА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ПРЕПОРЪКИТЕ НА БЪЛГАРСКА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА, НА ТАКИВА ПИШМАН-ГОВОРИТЕЛИ КАТО КАРОЛЕВ, НА ПОРЪЧКОВИТЕ АНАЛИЗАТОРИ НА “ДЕНКЩАТ БЪЛГАРИЯ” И ПРИНАДЛЕЖИ ЗА РЕШАВАНЕ ЕДИНСТВЕНО ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И ТО НЕ САМО ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ГРАД ТРЪН !
  ДОБРЕ Е ДА СЕ ОТБЕЛЕЖИ, ЧЕ КЛИЕНТЕЛИСТИТЕ И ТЕЗИ КОИТО СА СЕ ВЪВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ЗА “ЗЛАТНО” БЪДЕЩЕ, СЛЕД ОТВАРЯНЕ НА МИНА “ЗЛАТА” НЕ СА САМИ В КОСМОСА И ЧЕ ТРЪНСКАТА ТЕРИТОРИЯ И ПРИРОДА Е НАЦИОНАЛНА !
  ПО СИЛАТА НА ТАЗИ ЛОГИКА, РАЗПОРЕДБИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ И ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ , РЕФЕРЕНДУМЪТ МОЖЕ ДА БЪДЕ ТРАНСФОРМИРАН И В НАЦИОНАЛЕН, ТЪЙ КАТО НАРОДНОТО НЕГОДУВАНИЕ ОТ ОБИРИТЕ НА ЗЛАТО В БЪЛГАРИЯ ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ Е НА РЪБА ДА ПРЕРАСНЕ В ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ КОЕТО ВИСОКОПЛАТЕНАТА ТРЪНСКА АГИТКА, КАКТО И ПОРЕДНИТЕ ФИНАНСОВИ АКУЛИ, НАТОЧИЛИ ЗЪБИ ЗА ОТВАРЯНЕТО НА МИНА “ЗЛАТА” МОЖЕ ДА ОСТАНАТ НЕПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНИ !
  ВРЕМЕТО НА ПОПУЛИСТКИТЕ ПИРУЕТИ И УЛИЧНИ ПОРЪЧКОВИ СПЕКТАКЛИ, С ЦЕЛ МАНИПУЛИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЗАВЪРШИ И НИЕ ЩЕ СЕ КОНЦЕНТРИРАМЕ КЪМ ПРИЛАГАНЕТО НА ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ МЕРКИ И ПРОТЕСТИ, В ЗАЩИТА НА ТРЪНСКАТА ПРИРОДА, СПОКОЙНИЯТ ЖИВОТ НА ХОРАТА ПО МЕСТА И ПРАВОТО НА ТРЪНСКИЯ РЕГИОН ДА БЪДЕ ВКЛЮЧЕН ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ В СЕГА ПРЕСТЪПНО ИЗГРАДЕНОТО РАЙОНИРАНЕ В ДЪРЖАВАТА, КЪДЕТО ТОЙ НЕ ФИГУРИРА !

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *